TROTS OP JEZELF

Trots is universeel!

Iedereen herkent trots. Een onderzoek van Tracy en Robins in Amerika, Italië maar ook in Burkina Fasso wees uit dat ook de “ongeletterde mensen” uit Burkina Faso de trotse expressie herkenden. 

Iedereen neemt onbewust dezelfde houding aan als hij trots is. In tegenstelling tot een basisemotie waar je de emotie herkent door de expressie op het gezicht, kan je een zelfbewuste emotie herkennen aan de lichaamshouding. Denk maar aan schaamte: het lichaam krimpt ineen met als doel om niet gezien te worden.

Bij trots zien we een lichaam dat rechtop staat, iets lijkt te groeien, en een kleine glimlach, het hoofd iets schuin naar achteren en gebogen armen met de handen in de heupen. 

Een onderzoek in Canada wees uit dat ook blinde judoka’s die de trotse houding nog nooit hadden gezien, niettemin dezelfde houding aannamen na een overwinning.

Trots is dus universeel. En toch durft niet iedereen het te uiten. Een dame schreef me dat ze nooit blijk geeft van trots uit schrik dat het ongeluk zou brengen…

Geen enkel onderzoek dat ik ken, wijst dat echter uit. :-)

Ik zie het zelf zo: Trots is het toppunt van respect. Trots zijn op jezelf is "het tonen van respect voor jezelf."

Daar passen geen negatieve argumenten bij. Je hebt iets gepresteerd, waar je 100% tevreden over kunt zijn. Dus laat dat gevoel toe.